Skip to main content

Tájékoztató a 2021/2022. tanévet érintő változásokról.

 

Tisztelt Szülők!

 

Elöljáróban kérem engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki azért a helytállásért, amelyet a világjárvány sújtotta mindennapokban, és elsősorban gyermekük nevelése-oktatása kapcsán tanúsítottak.

 

Köszönetemet fejezem ki Önöknek azért is, mert intézményünk, a Vaszary János Általános Iskola eddig soha nem látott nagyságrendű, 2,2 milliárd forint mértékű fejlesztése ügyében a szülők – bár tudjuk, hogy a kivitelezés rengeteg alkalmazkodást, netán lemondást, vagy nem várt kényelmetlenséget okoz – együttműködésükről, támogatásukról biztosítottak.

 

Egy beruházási időszak soha nem könnyű, mert ugyan a cél ismert, és annak fantasztikus eredménye hamarosan gyermekeink és Önök előtt is megtapasztalható lesz, azért mindig vannak nehézségek az úton, amelyeket a sikerért le kell küzdenünk, én most ebben kérem ismételt segítségüket.

 

A legutóbbi tájékoztatásom óta a kivitelező konzorcium megkezdte a beruházást az intézmény „B” épületszárnyának – Tatai Járásbíróság felőli rész – feltárásával, amelynek során azonban olyan előre – sem a megrendelő, sem pedig a kivitelező által – nem látható, nem megismerhető statikai problémára derült fény a műemléki védettség alatt álló, többszáz éves födém-és tetőszerkezeti épületrészeknél, hogy az előzetesen tervezett kivitelezői ütemezés, és a tetőszerkezet kapcsán megvalósítani kívánt műszaki-technológiai megoldás felülvizsgálatára, és új koncepció felállítására, továbbá az ingatlanrészt érintően a statikai és faanyagvédelmi szakértői véleményben foglaltakkal összhangban a födém-és tetőszerkezet mérnöki, építészeti áttervezésére volt szükség.

 

A részletes feltárások igazolták a fa alkotórészek rendkívül rossz állapotát, korhadását, adott esetben instabilitását, ennek következtében a szakvéleményekre is tekintettel a Tatabányai Tankerületi Központ akként határozott, és meghozta azt a későbbiekben és műszakilag kifizetődő döntést, mely szerint a födém-és tetőszerkezet részleges – és adott esetben a megismert feltételek mellett – csak időleges megoldást eredményező felújítása helyett a „B” épületszárny feletti tető-és födémszerkezetet egészében elbontja és teljesen új, az örökségvédelmi előírásoknak megfelelő technológiával újraépítteti.

 

Az előre nem látható probléma megoldása és kivitelezésének időigényessége azonban a jövőre nézve azt is jelentette, hogy a beruházás ütemezésén változtatni kellett és az eredetileg tervezettekhez képest a kivitelező az alvállalkozói teljesítésének átszervezésével a „B” épületrész helyett az „A” – Országgyűlés tér felőli – épület felújításának tudott nekilátni.

 

Fő célunk volt az is, hogy a megváltozott körülmények ellenére a 2021/2022. tanévet zökkenőmentesen tudjuk megkezdeni, azonban a nem várt nehézségek komoly kihívások elé állítottak bennünket, melyet a rohamtempóban folyó, „A” épületszárnyat érintő felújítás szeptemberi befejezése csak részben tud orvosolni.

 

Tisztelt Szülők!

 

A kivitelezés ütemezését befolyásoló és módosító tényezők, valamint a folyamatban lévő – de az „A” rész tekintetében szeptember első hetében befejeződő – felújítás okán azt a döntést kellett meghoznia a fenntartónak, hogy a 2021/2022. tanévkezdést követően az első tanítási nap 2021. szeptember 20. napja lesz.

 

A döntés alapja egyrészt az, hogy az „A” ingatlanrész felújítási munkálataihoz a kivitelező a vis maior helyzet okozta organizáció-módosítás után állhatott neki, másrészt az, hogy a 2021 szeptemberében elkészülő épületszárny nem rendelkezik elegendő, valamennyi osztály befogadására alkalmas kapacitással, ezért egyúttal bizonyos évfolyamok külső helyszínen történő elhelyezéséről is gondoskodni kell.

 

Tisztelettel tájékoztatom a kedves Szülőket, hogy a fentebb írtak eredményeképpen 2021. szeptember 20. napjával az intézmény „A” épületében kezdik meg a tanévet az 1. és az 5-8. évfolyamok osztályai.

 

A 3. évfolyam osztályai a Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium külön bejáratról megközelíthető, leválasztott kollégiumi épületrészében kerülnek elhelyezésre.

 

A 4. évfolyam osztályai számára Tata Város Önkormányzata segítségének köszönhetően a Magyary Zoltán Művelődési Központban (a továbbiakban: Művelődési Ház) kezdődik meg a nevelő-oktató munka. Az Önkormányzat az elhelyezéshez szükséges átalakítási, festési munkákat elvégzi.

 

Ideiglenesen szintén a Művelődési Házban biztosítunk helyet a 2. évfolyam számára előreláthatólag 2021. október 31. napjáig, ezt követően a Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium különálló – és tetőszerkezeti felújításon áteső – létesítményében folytatódik a 2021/2022. tanév az érintett évfolyam osztályai számára.

 

Az étkeztetés biztosítása a Művelődési Házban elhelyezett osztályok tekintetében a helyszínen, az egyik erre a célra átalakított helyiségben történik, míg a szakképző intézmény esetében várhatóan a szomszédos Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (2890 Tata, Új út 21.) étkezője szolgál majd ugyanilyen feladatot.

 

Az Országgyűlés tér 4. szám alatt maradó osztályok esetében az intézményhez közel eső, erre a célra használható ingatlanban történik majd tervezetten a gyermekétkeztetés.

 

Összefoglaló

 

Évfolyam

Nevelő-oktató munka tényleges kezdete

Hol?

Étkeztetés

1.

2021. szeptember 20. (hétfő)

Vaszary János Általános Iskola (2890 Tata, Országgyűlés tér 4., „A” épület)

Az épület szomszédságában lévő, a célra hasznosítható ingatlanban.

2.

2021. szeptember 20. (hétfő)

Magyary Zoltán Művelődési Központ (2890 Tata, Váralja utca 4.) majd 2021. november 1-jétől Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (2890 Tata, Új út 19.)

Magyary Zoltán Művelődési Központ (2890 Tata, Váralja utca 4.) majd 2021. november 1-jétől

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (2890 Tata, Új út 21.)

3.

2021. szeptember 20. (hétfő)

Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (2890 Tata, Új út 19.)

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (2890 Tata, Új út 21.)

4.

2021. szeptember 20. (hétfő)

Magyary Zoltán Művelődési Központ (2890 Tata, Váralja utca 4.)

Magyary Zoltán Művelődési Központ (2890 Tata, Váralja utca 4.)

5-8.

2021. szeptember 20. (hétfő)

Vaszary János Általános Iskola (2890 Tata, Országgyűlés tér 4., „A” épület)

Az épület szomszédságában lévő, a célra hasznosítható ingatlanban.

 

A tanév első 6 munkanapja – 2021. szeptember 1-3. és 6-8. tanítás nélküli munkanapok, míg a 2021. szeptember 20. napjáig fennmaradó munkanapokat – 7 munkanap – az intézmény vezetése által a későbbiekben meghatározott szombati napokon kell pótolni.

 

Kérem szíves megértésüket és együttműködésüket, hiszen a beruházás sikere – mely karnyújtásnyira van már csak – mindannyiunk közös érdeke.

 

Tata, 2021. augusztus 12.

 

Varga Edit

intézményvezető