JANUÁR havi ebédbefizetés

 I n t é z m é n y e k  G a z d a s á g i  H i v a t a l a

2 8 9 0  T a t a,  Bercsényi   u. 1.

Tel.:+36 550 4179 , e-mail:etkeztetes@igh.hu

 

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ BESZEDÉS

 Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy 2020. január 2-án és 3-án nem lesz lehetőségük a térítési díj befizetésre az Intézmények Gazdasági Hivatalánál sem.    

 Az első befizetési nap: 2020. január 6.

 Hétfőtől-csütörtökig: 7.30-15-ig

Pénteken: 7.30-12-ig

 Felhívjuk figyelmüket, amennyiben az étkezési díjat 2019.12.19-ig nem rendezik, legkorábban csak január 7-től tudjuk a gyermek étkezését biztosítani. (A január 6-i étkezési igények december 20-án a reggeli órákban leadásra kerülnek.)